Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2012

Blåstång

Den tång som är vanligast i Östersjön är blåstång, Fucus vesiculosus. Fucus kommer från grekiskans phykos, som betyder just tång. Artnamnet vesiculosus syftar på de blåsor som ofta förekommer hos arten. Man tror att blåstång har funnits i nuvarande Östersjön i ungefär 8000 år, från den period som kallas Yoldiahavet. Blåstång och sågtång ( Fucus serratus) är alla marina arter, som har anpassat sig mer eller mindre till Östersjöns bräckta vatten. Den art som anpassat sig bäst är blåstång, som vi hittar längs vår svenska kust ända upp till Norra Kvarken, alldeles söder om Umeå.

Blåstång kan ha ett väldigt varierande utseende, beroende på om den växer på klippor som är utsatta för kraftiga vågor eller inne i skyddade vikar. Där det är stilla kan den bli nästan metern hög, med bred bål och rikligt med blåsor. I utsatta lägen saknar blåstången ofta blåsor, för att inte vågorna ska få extra bra grepp och slita loss den. Storleken, både höjd och bredd är betydligt mindre.

Årets tillväxt sker i topparna, ovanför flytblåsorna

Blåstång har samma livscykel som oss människor. Plantorna är antingen hanar eller honor. De producerar ägg eller spermier i speciella organ som kallas receptakler. Receptaklerna sitter i topparna och har en knottrig struktur. Kring fullmåne släpps ägg och spermier ut i den fria vattenmassan under stilla kvällar. De tunga äggen sjunker mot botten, tätt följda av simmande spermier. Ny tång blir till.

Read Full Post »

Smaltång

Smaltångens vetenskapliga latinska namn är Fucus radicans och den tillhör familjen Fucus precis som blåstång, sågtång och spiraltång.

Smaltång upptäcktes nyligen eftersom man länge trodde att den var en mindre variant av blåstång. Det är ett vanligt fenomen att organismer blir mindre i den lägre salthalten i Östersjön. Med hjälp av genetiska studier kunde man 2005 beskriva den som en egen art. Sedan dess har man vid Stockholms och Göteborgs Universitet forskat kring smaltångens ekologi, reproduktion och genetik.

Smaltång med mycket receptakler

Smaltång växer längs Sveriges kust från Öregrund till Umeå, motsvarande sträcka längs Finlands kust och på den Estniska ön Ösel/Saaremaa (se karta under rubriken Östersjön). Vad vi vet så finns inte smaltång utanför Östersjön.

Smaltång är klonal, det innebär att den förökar sig både genom delning och genom vanlig sexuell förökning. De individer som kommit till genom delning har samma genetiska uppsättning som ”moder” plantan och längs Sveriges kust har upp mot 80% av alla individer samma genetik.

Smaltång är buskigare än blåstång.

Smaltång är buskigare än blåstång.

Skrivet om smaltång:
Snabb evolution I Östersjön i Forskning och Framsteg.
Havets genetik viktig i hållbar förvaltning i Havet 2007.
Smaltång – nygammal art i Östersjön i Biodiverse nr 2 2006

Read Full Post »

Vi startar en blogg!!

Vi har länge tänkt att vi skulle starta en blogg och nu gör vi slag i saken. Tanken är att vi ska kunna berätta vad vi gör och allt spännande som vi kommer fram till.

Read Full Post »

« Newer Posts