Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘mätbojsystem’

Detta inlägg kanske låter lite torrt men för att få samverkan att fungera är gemensamma möten viktiga. Idag träffades ledamöterna från de fem Vattendelegationerna och tjänstemän under en dag för att dels få information från Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) om tidsplaner för föreskrifter och vägledningar. Många kommer att komma ut på remiss under sommaren. En personlig reflektion är att detta ofta är fallet från myndigheter och även forskningsråd att skicka ut remisser i juni som skall besvaras i augusti eller ansökningar som skall läsas och bedömas under sommaren. Kan det vara en bra läsning i hängmattan?

En fråga som diskuterade var hur vattenmyndigheterna ska välja väg för en reviderad vattenförvaltning 2015. Vattendirektörerna gav bakgrunden till statusklassning, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. För min del är det första gången som jag deltar från start i en förvaltningscykel och det känns spännande. Samtidigt som frågor om särskilt förorenade substanser och vilka gränsvärden som sätts och eventuellt kommer att förändras lät lite underligt att det skall gälla samma värde för alla områden och vattendistrikt när det är helt klart att de är olika giftiga för organismer i vattnet beroende på salthalt, pH mm.

 Bild

Nu vidtar ett intensivt arbete på Vattenmyndigheterna, remisser skickas ut från HaV under sommaren och i oktober kommer delegationen att ta beslut om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Dessa skickas sedan ut på sex månaders samråd. Efter en intensiv dag tog Södra Östersjöns Vattendelegation en paus vid kajen i solskenet innan det var dags att gå ombord på färjan till Lilla Bommen och ta tåget hem.

Bild 

I vit skjorta Göran Enander, som var utredare vid bildandet av Havsmiljöinstitutet, för de som var med då. 

I morgon blir det en rapport från Askölaboratoriet där vår nya automatiska mät boj äntligen ligger på plats och sänder data om temperatur, salthalt, syre och annat intressant. Har fått lite bilder från Askö idag så jag lägger med en som en första försmak på  vår sol drivna mät boj ligger och sänder data nära den nationella mätstationen B1, där mätningar görs en gång i månaden på vintern och varannan vecka såhär års. Urkul och ett jätteframsteg även om det tagit orimligt lång tid att få den i sjön. 

 

 

Annonser

Read Full Post »