Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2014

Idag kom den årliga Havet- rapporten från Havsmiljöinstitutet där DU kan läsa om hur det står till med vattnet som omger vårt land.

Har du båt? Är du ute på sjön? Nu efterlyser Havsmiljöinstitutet även hjälp från havsintresserade som är ute på sjön och kan tänka sig att mäta siktdjup och bidra med data till världens största kartläggning av plankton. Följ länken och se hur lätt det är.

Har du inte bokat upp 2-10 augusti så kan vi tipsa om Västerhavsveckan, som är full av intressanta och kul aktiviteter. Spana in schemat och planera för en kul vecka!

Sommar i havet!

Sommar i havet!

Read Full Post »

Här kommer en kort rapport om läget i det översta bältet utmed stranden. 
Vattennivån är fortfarande låg och blåstångens förökningstoppar hos de grunt växande plantorna ligger och flyter i ytan. Djupare sittande förökningstoppar kommer det att ta ytterligare flera veckor för att växa ut och mogna. I den grunda viken finns redan små fiskyngel av skrubbskädda. Många tecken finns på att våren och sommaren är tidiga också i havet. Är du ute i skärgården kommer du att se att det finns ett brett grönt bälte, delvis ovanför vattenytan. Det är grönslicken som redan vuxit till sig och ligger som en skir ljusgrön bård utmed klipporna.

Bild

Såhär års är det ofta som det kan se ut som en algblomning ilanddriven i strandkanten. Det är inte alger utan pollen ifrån olika landväxter, som björk, tall och många andra arter. Pollen är gulaktiga till färgen och ser ut att ligga mer som ovanpå vattenytan än de små mikroskopiska växtplankton och cyanobakterier som bildar algblomningar.

Bild

Bild från hamnen i Uttervik en solig majmorgon. 

Vi provade att samla in blåmusslor som vi kokade till lunchen och provsmakade. Östersjöns blåmusslor blir inte mycket mer än några centimeter långa beroende på den låga salthalten. Själva musselköttet är som en liten blek klump runt 0.5 -1 cm stor. De hade en mild smak och hade ännu inte hunnit leka utan var feta och goda. Så det är inget som man blir mätt på. Efter leken tappar de runt hälften av innehållet. Detta sker när temperaturen i vattnet är över 10-12 grader. Efter leken tar det till hösten innan de börjar bli feta igen.

 Bild

Prova gärna, men plocka inte musslor nära båthamnar eller andra platser med mycket föroreningar, t.ex. nära industriutsläpp eller avlopp. De filtrerar stora mängder vatten och samlar in massor med små partiklar som kan innehålla giftiga ämnen från förorenade områden. 

Read Full Post »

Detta inlägg kanske låter lite torrt men för att få samverkan att fungera är gemensamma möten viktiga. Idag träffades ledamöterna från de fem Vattendelegationerna och tjänstemän under en dag för att dels få information från Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) om tidsplaner för föreskrifter och vägledningar. Många kommer att komma ut på remiss under sommaren. En personlig reflektion är att detta ofta är fallet från myndigheter och även forskningsråd att skicka ut remisser i juni som skall besvaras i augusti eller ansökningar som skall läsas och bedömas under sommaren. Kan det vara en bra läsning i hängmattan?

En fråga som diskuterade var hur vattenmyndigheterna ska välja väg för en reviderad vattenförvaltning 2015. Vattendirektörerna gav bakgrunden till statusklassning, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. För min del är det första gången som jag deltar från start i en förvaltningscykel och det känns spännande. Samtidigt som frågor om särskilt förorenade substanser och vilka gränsvärden som sätts och eventuellt kommer att förändras lät lite underligt att det skall gälla samma värde för alla områden och vattendistrikt när det är helt klart att de är olika giftiga för organismer i vattnet beroende på salthalt, pH mm.

 Bild

Nu vidtar ett intensivt arbete på Vattenmyndigheterna, remisser skickas ut från HaV under sommaren och i oktober kommer delegationen att ta beslut om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Dessa skickas sedan ut på sex månaders samråd. Efter en intensiv dag tog Södra Östersjöns Vattendelegation en paus vid kajen i solskenet innan det var dags att gå ombord på färjan till Lilla Bommen och ta tåget hem.

Bild 

I vit skjorta Göran Enander, som var utredare vid bildandet av Havsmiljöinstitutet, för de som var med då. 

I morgon blir det en rapport från Askölaboratoriet där vår nya automatiska mät boj äntligen ligger på plats och sänder data om temperatur, salthalt, syre och annat intressant. Har fått lite bilder från Askö idag så jag lägger med en som en första försmak på  vår sol drivna mät boj ligger och sänder data nära den nationella mätstationen B1, där mätningar görs en gång i månaden på vintern och varannan vecka såhär års. Urkul och ett jätteframsteg även om det tagit orimligt lång tid att få den i sjön. 

 

 

Read Full Post »

DAG 1

Generaldirektör Björn Risinger hälsade välkommen till Havs- och vattenmyndighetens andra konferens där myndigheten tar ett samlat grepp över havs och vattenfrågor. I år deltar ca 450 personer, alla som arbetar på olika sätt med vattenfrågor i Sverige, på myndigheter, inom forskning, näringsliv och ideella organisationer. Vad som hände under konferensen illustrerades av en tecknare under dagens olika pass.

Bild

En av talarna var Allan Larsson som berättade inspirerat om ÖstersjöInitiativet med exempel från Burgsviken på Gotland. Han tog upp vikten av att stimulera medborgardriven havsförvaltning, att se havet som en resurs och hur detta kan leda till att betala skulden som vi har till ekosystemen. Under Almedalsveckan vill Allan Larsson ta pulsen på de politiska partierna och höra vilken Östersjöpolitik de tänker driva de kommande fyra åren. En fråga var mer pengar till våta åtgärder i kusten.

Vid ett första mingelpass fick vi följa vilka frågor som diskuterades förra året och hur dessa arbetats med på HaV under året som gått. En av illustrationerna visar när Björn Risinger intervjuas av Britt-Marie Mattsson, Göteborgsposten, under rubriken ”Generaldirektören på kroken”. Det var frågor om både om vi kan äta räkor och torsk. Twitterflödet var stort!

BildBjörn Risinger på kroken utanför Gotland. 

Efter lunch var det dags för Djupdykningar i olika frågor där vi samlades i mindre grupper. Jag deltog på två djupdykningar. Den första handlade om ”Hur får vi fram rätt bedömning av våra vatten?” Detta var en halvtidsrapport från forskningsprogrammet WATERS presenterat av Stina Drakare. Tyvärr fick vi inte veta så mycket om hur långt programmet kommit med arbetet i kustzonen. Det har gjorts två gradientstudier och en litteratursammanställning av bottenvegetation som indikatorer (du hittar deras rapporter här).

BildVid denna djupdykning satt vi i stora mingelsalen. Projektledare Mats Lindegarth står till höger vid fönstret.

Den andra djupdykningen handlade om främmande arter skapar nya utmaningar inom miljöövervakningen. Vi fick se både en sten täckt av vandrarmusslor som invaderat sjön Glan förra sommaren och en levande svartmunnad smörbult. Nytt var att svartmunnad smörbult nu finns i Visby hamn så det kanske går att få tag på levande exemplar när vi skall dit i Almedalsveckan. Annars konstaterades det att det är viktigt med åtgärder för att hindra att nya arter kommer in i Östersjön, men när de väl har etablerat sig är det inte så mycket att göra. 

BildTre stadier när en ny art kommer in i svenska vatten miljöer. Åtgärder: Förebygga –snabb upptäckt/utrota – begränsa och kontrollera.

Efter livliga paneldiskussioner om fiskmängder speciellt torsk, serverades en utsökt torsk med tillbehör till middagen! Självklart miljöcertifierad.

DAG 2.

Första passet gick under det talande namnet ”Ett skepp kommer lastat… med hållbart nyttjande av våra vatten”, och var en paneldiskussion med deltagare från yrkesfisket, Lantbrukets riksorganisation, Göteborgs hamn, Sportfiskarna och Svensk energi. Där diskuterades bland annat frågan om förekomst av torsk livligt mellan sportfiskarna och yrkesfiskarna och de tog i hand på att ställa sig på en klippa på västkusten och testa förekomsten av torsk genom att fiska med spö. 

Konferensen avslutades med att miljöminister Lena Ek och Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö-och Jordbruksutskottet svarade på frågan: Vad är vatten värt? 

Men innan dess fanns det tid för att lyssna på fyra korta presentationer som man fick välja själv.
Mina val var: 
Systematiska utvärderingar – konsten att sammanställa forskning, presenterat av Sif Johansson. Ett femårigt projekt, EviEM Mistras råd för evidensbaserade miljövård. Mer information finns på www.eviem.se. Detta är en metodik som kan fungera för andra syntes- och analysprojekt och det är värt att se hur denna arbetsmodell fungerar. Halva projekttiden har gått och de har sex projekt med olika forskargrupperingar och det varierar lite olika hur långt dessa kommit i sitt arbete.

BildSif Johansson presenterar projektet och en sammanställning över de sex pågående studierna. 

Det andra projektet hette Storspiggen – en liten fisk med stor betydelse för Östersjön. Spiggen har ökat kraftigt i norra Egentliga Östersjön, runt 10 gånger under de senaste 10 åren. Samtidigt har abborren minskat medan mängden av de arter av djurplankton som spiggen gärna äter, små hinnkräftor (Bosmina) också ökat. En skillnad var att i södra Östersjön har inte spiggen öka på motsvarande sätt och där verkar den äta mer hoppkräftor och hoppkräftornas yngre stadier kallade nauplier.

Projekt tre handlade om åtgärder för levande kust och handlade om betalningsviljan. Hur mycket mer skatt är boende utmed kusten vid Björnöfjärden, Värmdö kommun villiga att betala för en bättre vattenmiljö? Svaret var mellan 600- 900 kr mer i kommunal skatt per år. Nu är det bara att vänta på att insatta åtgärder ger resultat och sen höjs skatten. Mer information finns på Enveco.se och BalticSea 2020 

BildStudien genomfördes och presenterade av enveco en grupp som just fokuserat på ekonomiska värderingar av miljön.

Det fjärde projektet som jag lyssnade på var en beskrivning av främmande arter som trivs i Ringhals kylvattenutsläpp. Det varma kylvattnet från kärnkraftverket skapar en livsmiljö som gynnar många nya arter. Tre för svenska vatten relativt nya arter som hittats är sargassosnärjan (Sargassum vulgare), rödsvansing (Dasya baillouviana) och japanskt jätteostron (Crassostrea gigas). 

Bild

Första dagen fick vi också en inspirationsföreställning av Gbglmpro. Auditoriet fick föreslå vad de skulle sjunga om och förslaget var ”Länge leve vattnet och vårt hav”. Till slut den sista illustrationen och för dig som är intresserad är DU inbjuden till nästa Havs- och vattenforum i Göteborg den 26- 27 maj 2015. Bara att boka in i kalendern!

Bild

Read Full Post »

Under konferensen fanns det tid på kvällen att ta en promenad utmed stranden och leta efter vad vågorna spolat iland. Det var dåligt med alger och sjögräs. Hittade lite ålgräsblad en av dagarna efter det att det blåst lite mer. Tidvattnet var ca 1 meter. Det låg några block och stenar utmed stranden klädda med en tät matta av grönalger och skålsnäckor, men det mest imponerande var klipporna, har aldrig sett några så rosaskimrande branter med knallgröna buskar mot blå himmel.

Bild 

Nu till strandfynden. Det mest spännande som vi hittade var skal av borrsnäcka Pholas dactyliformis . Med sitt långsmala skal kan den till och med klara att borra i kalksten. Annars var det vanligt med skålsnäckor, olika musslor som Mytilus galloprovincinalis, Cardium sp., och Dosinia sp. skal. Hittade också en liten havstulpan.

Bild

Varje dag låg små fiskebåtar i viken och fiskade så det fanns massor med spännande och goda maträtter att prova. Något nytt var att äta långhalsar, av arten Policelis policelis tillsammans med räkor och musslor. Sättet att äta långhalsar är att vrida av det hårda skaftet och äta den mjuka och goda innehållet. Vi rekommenderar alla att prova detta. Själv hoppas jag hitta några levande Lepas, de brukar komma drivande på stockar eller backar på västkusten, skulle vara kul att smaka på som jämförelse.

Bild

Det sitter många små nya långhalsar på skaften på de stora individerna. 

Nu är vi tillbaka i Sverige och jag deltar på Havs-och Vattenforum i Göteborg. Det har varit en intensiv dag med inledningstal av GD Björn Risinger, återspegling från förra årets möte och djupdykningar i olika tema. Återkommer med lite mer information senare i kväll.

Det går att hitta information på twitter för den som vill.  

Read Full Post »

Dag 5

Sista konferensdagen kunde vi bara stanna och höra på ett plenar föredrag. Detta hölls av Wendy Bonne som berättade om hur vi forskare som vill förmedla kunskap till beslutsfattare i Bryssel måste tänka och agera. Hon har tidigare arbetat inom forskning, men nu gått över till management. Det var inte lätt att följa med i alla akronymer, men för den som vill veta mer finns information i projektet JPI Oceans.

Eftersom det sker en allt för fragmenterad verksamhet både inom EU och i deltagande länder på alla nivåer, så har man från Bryssel startat olika projekt för att försöka förbättra kommunikationen och konnektiviteten genom så kallade ” Joint program initiatives”, med pampiga ledord som ”High level commitment and strategic”, ”long-term perspective” och ”voluntary basis”. Det sista innebär att bara de länder som vill delta gör det och satsar de resurser som de vill i ett specifikt projekt.

Målsättningen är att bygga broar mellan forskning och politik så att ny kunskap kan komma till användning i den politiska beslutsprocessen. Klart intressant.

Kommunikation är något vi alla kan bli bättre på

Kommunikation är något vi alla kan bli bättre på

Det kommer också att komma en utlysning rörande ”European monitoring strategy” och ”New tools of visualisation”. För den som är intresserad, både som forskare och kommunikatör, kommer informationen finnas på Östersjöcentrums hemsida. Håll koll på den!

Sesimbra - en plats att återvända till.

Sesimbra – en plats att återvända till.

Read Full Post »

ECSA dag 4

Inledande talare Audrey Geffen från Universitetet i Bergen öppnar sessionen ”Connectivity and its implications towards conservation and management”.
Hon tar upp tre punkter dör discussion; Language and context, Management needs: an operational connectivity och Future needs. Äntligen någon som tar upp vikten av att vara specifik och tydlig med språket vi talar!

Context dependency of vocabulary in focus

Context dependency of vocabulary in focus

Ordet connectivity är ett sådant ord som används både i vardagen och vetenskapligt, som diversitet och evolution. Men som många andra ord har det en lite annan betydelse i det vetenskapliga sammanhanget än det vardagliga. Inom management kan det ha en tredje betydelse. Om man inte är medveten om detta och ser till att definiera precis vad man menar med ord när man samarbetar mellan olika grupper, så leder det oftare än inte till missförstånd och kommunikationsproblem. Audrey visar ett ordmoln på de 500 senaste artiklarna publicerade på ämnet connectivity sedan 1990. Många av de mest använda orden har en mening för biologer och en annan för ekonomer och en tredje för jurister. Knepigt, men inte oöverstigligt hinder.

Ordmoln på konnektivitet.

Ordmoln på konnektivitet.

Maria Klein,en av Esther Serrao’s doktorander från Faro, berättar om sitt doktorandprojekt som handlar om hur fisklarver rekryteras och sprider sig. Hon har arbetat med den lilla fisken Lepadogaster lepadogaster (dubbelsugare)i den marina delen av Arrabida natural park, som vi besökte igår. Genom att undersöka det genetiska släktskapet kan hon jämföra släktskapet mellan olika populationer och se hur släktskapet fluktuerar, så att de vissa år är mer genetiskt skilda, medan andra år är de nära säkt (de nya individerna, alltså). Hennes forskning visar att de inte kan dela upp populationen från Lissabon och de från Arrabida i två populationer, de parar sig för mycket med varandra, så de får istället klassas som en stor population. Detta visar på behovet av att skapa ett sammanhängande nätverk mellan MPAs . (Marine Protected Areas).

På eftermiddagen var det återigen dags för postersession, med snacks och dricka. En kall öl eller två satt fint i den portugisiska solen.

Snacks, sol och vetenskapligt samtal

Snacks, sol och vetenskapligt samtal

Pågående tångforskning i Portugal på Fucus

Pågående tångforskning i Portugal på Fucus

Kvällens program var konferenensmiddag på närliggande Sesimbra Spa hotel, ett jättekomplex en bit bort längs stranden. Vi fick musslor och räkor till förrätt, tillagade på portugisiskt vis i smör, vitlök och persilja med citron till. Det är standardtillagningen av skaljdjur och jättegott! Till huvudrätt fick vi kataplana med potatis. Kataplana är en fisk och skaldjursgryta med smör, vitlök och persilja, men även grädde och tomat. Den kan även göras med ris. Mycket gott och trevligt. Vi satt tillsammans med två norska och två engelska forskare och hade en riktigt trevlig kväll.

Kataplana med potatis och massa gott!

Kataplana med potatis och massa gott!

Read Full Post »

ECSA dag 3

Idag är det halvdag, med exkursion på eftermiddagen. Men först några intressanta presentationer, och kaffe såklart.

AudienceLilla auditoriet fyllde snabbt upp

I Frankrike odlar man sedan 1970 det japanska jätteostronet Crassostera gigas. På en plats har man även produktion av ostronlarver för andra odlare. Men på senare år har man fått väldigt dåliga skördar av larver, och man undersöker nu om det beror på att det varmare klimatet gör att ostronen leker senare på säsongen. Innan har man fokuserat på juni, som ansetts vara den stora lekmånaden, men nu verkar det som om man har fått en förskjutning till augusti. Det krävs en hel del studier för att försöka klarlägga vilka faktorer som kan ligga bakom den eventuellt nya reproduktionstiden.

Längs nordöstra kusten av Sydafrika ligger Lake St Lucia, som tidigare varit förbunden med Indiska Oceanen via ett estuarie. När man dämde upp och kanaliserade delar för sockerrörsplantage på 1950-talet, stängde man denna förbindelse, för att spara på sötvattnet. År 2000 beslöt man att öppna upp förbindelsen med oceanen igen, då området numera är ett UNESCO världsarv. Detta har lett till att marina arter på nytt kan komma in och använda sig av området för fortplantning och födosök. N Carrasco har mätt förändringarna i zooplankton-samhället och visar hur det har skiftat, inte bara sedan kanalen öppnades, utan även under de 4-8 år långa torr- och våtperioder som regionen har.

2002 till 2010 hade de en obruten torrperiod och 90 % (!!) av sjön torkade ut. Men på några veckor i början av 2011 kom regnet och fyllde på igen. Sådana här förutsättningar gör att flera arter försvinner, men återetableringen verkar ändå vara förvånansvärt god. Naturen upphör aldrig att vara fantastisk.

KaffepausLite smått o gott till kaffet.

Efter räkpirog, jordgubbe, filokaka, persika och en mispelfrukt samt mingel med övriga deltagare lyssnade vi på några presentationer som alla handlade om prediktiva modeller för olika djurgrupper inför kommande klimatförändringar. Det som är gemensamt för dem är att det oftast finns dåligt med data samt att data ofta inte täcker hela livscykeln. Vi har sett exempel på hur någon marin art förutspåtts komma in i Östersjön om det blir varmare. Men då har de ju glömt räkna med att salthalten där också väntas sjunka. Modeller är knepigt tycker Tångbloggen, som drog sig tillbaka till det numera obligatoriska lunchsimmet i hotellpoolen.

Klockan två bar det av med buss ut till Arrabida Natural Park, ett närliggande naturreservat. Det var jättefint, med macchia och garrigue vegetation, precis som i Provence. Vi stannade för att se på vyer, men Tångbloggen dök genast ner i diket för att artbestämma några synnerligen söta blommor. Konstigt, tyckte några av de övriga deltagarna. Det var stekande varmt och det doftade sådär jordigt gott när vi traskade längs stigen kantad av stenek och kermesek, med små tussar av rosmarin här och där. I diket växte olika blommor i klara färger, samt vild sparris.

Lena i ArrabidaEn botanisk promenad i Portugals sol

Efter en lång tur i området med buss, styrde vi kosan till en lokal vingård, där vi förutom att få smaka på tre av deras goda viner, även fick se ägarens enorma privata konstsamling.

Out of AfricaLite oväntad kolonialism i form av en enorm samling

Den afrikanska och art deco-möbel delarna i alla fall, samt samlingen av antikt kakel som fyllde väggarna i den stora källaren där de lagrade rödvinet. Han hade tydligen hittat både guld och diamanter nere i Sydafrika (därav den stora samlingen afrikansk konst och djurhudar). En mycket intressant tur, där vi såg några otroligt tjusiga fat och utensilier med marina motiv.

HavsfatEtt fantastiskt keramikfat, notera tången!

Väl åter i Sesimbra var det dags att fundera på middagen igen. Efter en stros längs de smala gatorna hittade vi en restaurang som serverade en blandad skaldjurstalrik med långhalsar (Pollicipes pollicipes) som ingen av oss ätit tidigare, samt krabba, räkor och fantastiskt goda musslor. Långhalsar hör till havstulpanerna och är alltså ett kräftdjur. Smaken är en första intensiv men ändå fin sälta och sedan påminner den om krabba fast något sötare. Mycket gott, jag skulle inte tveka att beställa det igen.

SkaldjursmixMmmmmm. Krabba, musslor, långhalsar och räkor.

Read Full Post »

Tisdagen börjar med öppnandet av ett nytt ämne “From genes to ecosystems: Effects of global change”. Inledande talare är professor Filip Volckaert från Belgien, som pratar om intraspecifik biodiversitet på en genetisk nivå. För tre år sedan hade jag inte förstått mycket av det han säger, men efter att ha hängt över axeln på min kollega Angelica Ardehed som är genetiker och tar fram DNA ur all tång som jag släpar upp ur vattnet, så följer jag med riktigt bra. Tack Angelica!

Det här var ett riktigt bra inledande tal till ämnet. Filip Volckaert lägger upp en bra start för dagens talare genom att gå igenom de genetiska grunderna. Tångbloggen håller sin presentation i eftermiddag i denna kategori. Nu kan jag hänvisa till denna föreläsning istället för att lägga tid på att själv förklara. Ypperligt!

IMG_4428Filip Volckaert sammanfattar genetik

Under den efterföljande diskussionen kring behovet av biologer att även läsa kurser inom policy, juridik och ekonomi och EUs nätverk av regler, kommenterar Volckaert “I live in Belgium, yes, but Brussels is abroad for me. I send postcards home when I go there.” En kommentar i sann Groucho Marx-stil.

Först ut av presentationerna är Mike Elliot från University of Hull som sammanfattar ”Conceptual models of the consequences of global climate change for estuaries and seas”. Han varnar för at than kommer få våra hjärnor att explodera med mängden “horrendograms” han kommer att visa. Själv är jag rätt förtjust i konceptuella modeller, men det kan bli för mycket av en god sak. Vi överlever dock. Många av modellerna är riktigt bra, men lite färg hade ju inte skadat. Det är en suverän sammanfattning av vad som måste göras för att uppnå EUs marina direktiv. Mike avslutar föreläsningen med en bild av ”to do”-listan som i alla fall gör mig matt. Man önskar att politikerna kunde förstå hur mycket jobb som krävs för detta.

IMG_4433”Om vi bara kan ta reda på allt det här så kan vi uppnå god ekologisk status

Guillem Chust från Spanien följer upp med ”Vulnerability of estuarine species and communities under climate change”. Han har undersökt hur varmare klimat påverkar spridningen av sjögräset Zostera noltii längs den baskiska kusten genom att koppla hydromorfologiska modeller med species distribution (utbredning) modeller. Han visar hur sjögräsets utbredning skulle förändras vid två olika scenarier av höjd temperatur och höjd havsnivå, med minskningar mellan 20-40 %. Han visar även en kul setup där de försöker återskapa en sjögräsäng genom att ställa ut lådor med sediment i vilka man har planterat Zostera noltii. Blir lite sugen på att försöka anlägga en egen ålgräsäng med vårt sjögräs Zostera marina utanför Askölabbet, minsann.

Nästa talare visar sig vara en gammal bekant från Tjärnö, Greg Charrier. Han var en av lärarna på en kurs i genetiska metoder som jag gick där för något år sedan. Världen är liten, och den marinbiologiska än mindre. Greg, som nu är tillbaks i Frankrike, pratar om ”Integrative approach on the responses of a coastal fish to global warming”. De har arbetat med flundra (Platichthys flesus) som visat sig vara en bra indikator för vattenkvalitet och stress, längs franska, spanska och portugisiska altlantkusten. Genom så kallade common garden experiment har de undersökt om populationerna i söder, som är på gränsen av flundrans utbredning, är mer toleranta mot varma temperaturer (temperatur stress) än de övriga. De har även testat känsligheten mot olika kemikalier (kemisk stress) och låga syrehalter (hypoxisk stress). Stressen mäts genom att jämföra hur mycket små stressade flundror växer jämfört med ostressade, samt genom olika metabola processer.

Morgana Tagliarolo från Rhodes University forskar på vikla mekanismer som ligger bakom utbredningen av de två musslorna Perna perna och Mytilus galloprovincialis (släkting till vår blåmussla Mytilus edulis) utanför namibiska och sydaftikanska kusten. Inte illa! Perna perna är den lokala musslan, och Mytilus galloprovincialis har kommit in senare och klassas som invasiv. Morgana har undersökt ifall deras metabolism skiljer sig, vilket i praktiken innebär att undersöka vem som växer snabbast och på så sätt kan konkurrera om utrymme och mat bättre, och ifall metabolismen är olika mellan arterna i olika temperaturer. Sydafrikanska kusten har tidvatten, och musslorna växer grunt, vilket innebär att de ibland ligger torrlagda vid lågvatten. Därför har de mätt både i vatten och i luft, för att få en verklig bild av musslornas liv. Det är viktigt att göra studier med ekologisk relevans, vilket inte alla kommer ihåg.

Efter kaffe pausen (mini-lunch) med en liten kopp Svarta Döden slår vi oss ner för att lyssna på Adriana Verges föredrag om ”Climate-driven shifts in herbivory and the disapperance of kelp forrests in eastern Australia”. Hon fokuserar på vad som kommer hända när de algätande fiskarna som håller korallreven rena i tropiska vatten, flyttar in i tempererade vatten på grund av temperaturhöjning i havet. På korallreven är fiskarna nyckeln till att hålla revet rent från alger så att korallerna inte kvävs eller skuggas. Men i tempererade vatten är det makroalgerna som är grunden i systemet, träden i skogen, så att säga. De kan inte stå emot en så kraftig betning som korallrevsfiskarna utövar.

IMG_4434Skräckfilm för tångälskare

Inventeringar av kelpskogarna längs östra Australien visar att kelpen har minskat sedan 2002, på vissa lokaler har den betats bort helt. Adriana visar filmer där de satt ut kelp plantor och filmat hur snabbt fisk och sjöborrar, två ökända kelpätare, hittar och äter upp kelpen. Forskningen ingår i ett samarbete med bland annat Japan, som har samma problem.

B Duarte fortsätter i samma linje, men upp på land, med ” The impact of extreme temperature events on halophytic vegetation”. Att vara halophyt betyder att man, som växt, klarar av att växa i salta miljöer och att man i vissa fall även växer bättre där. Camargue- deltat i södra Frankrike är en mycket bra plats till exempel. Dessa växter måste ofta klara av att växa periodvis mer eller mindre under vatten, vilket kan medföra låg eller obefintlig tillgång på syre för rötterna, ibland även i perioder av torka. Ett tufft liv. Resultaten visar att halophyter generellt inte påverkas nämnvärt av kallare perioder, men att extrema perioder av värme medför en stor förlust av energi för denna grupp av växter.

Vi återvänder ner i havet och våra makroalger med I Rodils presentation ”Effects of global climate change factors on macroalgae subsides and consequent impacts on sandy beach consumers” som visar att sandstränder inte är de marina öknar som man tidigare trott, eftersom de tillförs makroalger från intilliggande hårdbottnar, vilket möjliggör en rikare fauna. Om näringsinnehållet i makroalgerna påverkas negativt av klimatförändringar kommer detta i sin tur att påverka sandsträndernas djursamhälle. Men hur? Spännande forskning på Laminaria ochroleuca och Sargassum muticum följer, och kopplas sedan till sandstrandens djur. En kul studie i flera steg som ser till systemet som helhet och länkar två skilda habitat.

Det är alltid härligt att se på vackra bilder av marina organismer. Tångbloggen är ju generellt positiva till alger, men det finns tillfällen när de inte är önskvärda. Aschwin Engelen forskar på korallerlängs Portugals kust och presenterar sin grupps forskning ”Temperate gorgonians under invasive seaweed proliferation and acidification preassure”, vilket visar hur invasiva alger kväver koraller. Mest framträdande är den invasiva rödalgen Asparagopsis armata. Men korallerna brottas även med problem med infektioner som orsakas av för varmt vatten och rent mekaniska skador från fisklinor.
För att verkligen få en klar bild av vad som påverkar korallerna, har man även kartlagt alla mikrober på korallerna (microbiome) genom genetisk sekvensering. Man ser att många arter har unika mikrober som de inte delar med närbesläktade arter.

Genom att utsätta koraller för olika alger genom att låta vatten från en alg passera korallen, kunde man se hur mikroberna svarar på algens kemiska signal genom att flytta sig undan. Detta skulle kunna medföra att korallens försvar mot invasion sänks och möjliggör för algen att kunna fästa på korallen. Spännande.

Efter en långlunch med dopp i Atlantens uppfriskande vatten (16 grader varmt, minsann) återvände vi till konferensen för att lyssna på presentationen med bästa titeln ”Photosynthetic sea slugs and global climate change: The role of kleptoplasty in a changing world”. Giselle Dionisio arbetar med den underbara lilla gröna sammetssnigeln Elysia viridis och har undersökt hur de kloroplaster som den tar upp ur algerna den äter, klarar sig vid höga temperaturer. Kleptoplasti (stulna kloroplaster) är komplext, man vet väldigt lite om dem, så det var mycket kul att lyssna på, och vi hade en lång och spännande pratstund efteråt.

IMG_4447Kleptoplast – ett favoritord

Efter ett sockerfyllt fika var det så dags för Tångbloggen att berätta om smaltångens underliga skillnader mellan hanar och honor (mer om detta över en öl eller i den kommande avhandlingen).

Ellens presentationSmaltångens magiska värld!

Efter tio minuters presentation och några bra frågor var det så dags att traska 50 meter till postersessionen som hölls i ett vackert hus med typisk portugisisk kakelfasad.

IMG_4413Tjusigt värre och mycket pittoreskt

Kakafoni är ett sällan använt ord, men det beskriver bra det som utbröt. 200 forskare i ett litet rum, öl, vin, fruktjos och tapas och 60 posters som alla vill läsa och diskutera. Vetenskapligt mingel när det är som bäst. Värt att notera är att öl i Portugal kommer i 20 cl flaskor! Det kallas en munfull i andra länder.

IMG_4449Löjligt liten!

Efter att ha pratat och diskuterat i över två timmar så är vi nu åter på hotellet för en paus innan middagen. Gårdagen gick i molluskernas tecken, idag tänkte vi ge oss på Crustacea (kräftdjur).

Read Full Post »

Att vakna till Atlantens rullande vågor som möter Sesimbras vita sandstrand är en fin start på en måndag. Denna vecka är Tångbloggen på ECSA 54 konferens i den charmiga lilla fiskebyn Sesimbra på Portugals sydkust. Det är en underbar plats för en marin konferens som handlar om just kusten.

ECSA står för Estuarine and Coastal Sience Association, dvs estuarie och kustforskning. Även om den mesta tiden spenderas inne i föreläsningssalarna så känns det ändå fint att en klarblå himmel och 20 behagliga grader väntar utanför i pauserna.

IMG_4377Viktiga män i kostym

Konferensen öppnas med den obligatoriska informations och tack-till-sponsorerna sessionen, där även stadens borgmästare välkomnar oss och ger tips på de bästa lokala fiskrätterna. Konferensen har 250 deltagare från över 40 länder, vilket är en bra bredd. Vi noterar glatt att av de inbjudna keynote- talarna är det fler kvinnor än män. Första gången jag varit på en konferens där så är fallet, jag hoppas att det inte är den sista.

Dagens första ämne är ”Skiften i biodiversitet och ekosystem funktioner” och inledande keynote talare är Anne Magurran från St Andrews University i Skottland. Hon tar oss från Darwin och hans observationer kring artrikedom och abundans och förklarar hur ekosystemens artrikedom förändras över tiden. Hon visar exempel från ett dataset från Bristolkanalen, där man har samlat in fisk från ett stopp-galler på vattenintaget till ett kraftverk varje månad under 33 år! Vilket data set! Här finns verkligen en bra bakgrund för att basera olika populationsmodeller för fisk, något som kommer dyka upp i fler presentationer under veckan. Det ska bli intressant att se om någon kan trumfa detta dataset i fråga om gedigenhet.

IMG_4378Anne Magurran visar tänkvärda bilder

Anne går vidare och spekulerar kring hur mycket av de fluktuationer vi ser som orsakas av mänsklig påverkan. Hon avslutar med konstaterandet att mekanismerna och konsekvenserna kring ekosystemens funktion är fortfarande okända och att detta är något som borde forskas mer kring.

Efter detta mycket inspirerande prat, fortsätter vi med tre fisk presentationer . Först ut är Felipe Martinho från Portugal , som presenterar ” How well do fish community-based measures of ecological quality track change over time? The role of anthropogenic vs climate-driven pressures. ” Han och hans forskargrupp har gjort ett index över mänsklig påverkan
(API) och testat det på lokala data från 2003 och framåt . Han presenterar en nedåtgående trend i mänsklig påverkan för det lokala estuariet , vilket är trevligt att se. Det är också intressant att se att 2006 var en dip i mångfald, lokalt. Det skulle vara mycket intressant att se om denna dip kan ses även på en större skala.

Prabath Jayasinghe från universitetet i Cádiz , Spanien , presenterar ” Links between descriptors of good environmental status (GEnS): Commercial fisheries and marine biodiversity” . Målet för det Europeiska Marina Ramdirektivet är att upprätthålla en god miljöstatus genom hög biologisk mångfald . Så, hur stor är påverkan från fisket av kommersiella arter på den marina biologiska mångfalden? Det är faktiskt inte känt . Demontering alla de olika faktorer som används av DPSIR Framework för att analysera effekterna av det kommersiella fisket, och var deras uppgifter kommer ifrån, visar att det finns luckor, och ganska stora sådana.
Några av de viktigaste punkterna är effekterna av muddring och trålning , som förstör så mycket mer än bara vad de är ute efter, förstörelsen av makrofyter som ju är viktiga yngelkammare och flera deprimerande siffror (och foton ) på mängden sköldpaddor ( 60 . 000 dör varje år i spöknät bara i Medelhavet) , hajar och sjöfåglar som drabbas av långlinor, nät och annat plastskräp . Vi måste definiera vilka faktorer vi kan göra något åt, och göra det!

Sist ut innan kaffet är Rita Vascaconselos från Portugal, som presenterar sitt arbete med ” Worldwide patterns of fish species richness in estuaries: Investigating the effects of spatial scale ”. Estuarina miljöer har färre arter än de intilliggande marina miljöerna, och har en gradient från sötvatten till marina vatten (kallat ecotone / ecocline). Rita har jämfört data från 130 flodmynningar runt om i världen, baserat på salthalt i mynningen, mellan världsdelar, vattentemperatur och nederbörd (vilket är en faktor som har en mycket större inverkan på flodmynningar än marina miljöer och får inte glömmas bort ). Budskapet att ta med hem är den överväldigande vikten av att beakta olika rumsliga skalor och biogeografi för att kunna kvantifiera viktiga förklarande variabler

Vi upptäckte att kaffe i Portugal betyder lunch för oss svenskar. Små fina kött och fiskpajer, mackor, kladdiga söta bakverk och kaffet är inte från en termos, utan görs kopp för kopp av en barrista. Ahhh det här kallar jag 10-fika!

Snittar?!Inte illa, men var är kaffet?

Efter att ha förfriskat oss med ohemula doser kalorier, traskar vi nedför den trånga, solbelysta gatan till den andra salen, där det ska pratas om kelp.

JN Franco visade hur kelpen Laminaria ochroleuca har minskat i omfång och utbredning längs den portugisiska kusten, och presenterade sin forskning kring de top down (betning) och bottom up (näring) effekter som kan tänkas orsaka detta. Han visade även undersökningar kring effekten av höga temperaturer.

Koppar i havet är både från mänskligt och naturligt ursprung, men det är giftigt i löjligt små koncentrationer (ppb- parts per billion, alltså miljarddel) för vissa organismer. E Davarpanah har testat ifall microplast partiklarna som fyller våra hav alltmer, på något sätt ändrar toxiciteten hos koppar gentemot marina organismer. Resultaten visar att mikroplast har otroligt stora effekter på havens ekosystem, och att även om de testade koncentrationerna var låga, så verkar det finnas samband. Det kommer att presenteras mer kring detta i veckan, både som prat och posters. Vi ser fram emot att lära oss mer om detta lilla men ändå stora miljöhot.

MicroplasticsPlast ställer till det stort som smått.

Rui Gaspar avslutade kelp- kapitlet med “The use of biodiversity surrogates to describe intertidal macroalgae patterns at small spatial and temporal scales”. Tanken bakom hans forskning är att reducera kostnaderna och behovet av taxonomisk expertis när man gör t. Ex miljöövervakning och tittar på makroalger i artrika områden. Detta har tidigare utvecklats i modeller av andra forskare (se BalticSeaWeed.com för vetenskapliga referenser) och den här framtagna modellen visas upp I jämförelse med dessa.
Man har gjort inventeringar längs transekter i olika gradienter med 50×50 cm rutor och fotograferat alla rutor. Dessa har sedan lagts in i GIS för att ta fram % täckningsgrad och medeltäckning per art för att få fram arter som kan ersätta andra i övervakning. Jämfört med de andra modellerna verkar denna fungera bättre på vissa nivåer, men i det stora hela har den brister som gör att vi inte direkt ställer oss upp och applåderar. Spara pengar i all ära, men ibland funderar man på om det inte vore bättre att lägga tiden på taxonomiska studier så man kan kavla upp armarna och inventera som vanligt.

Så var det lunch, men vem var hungrig efter det fikat? Och mer än två timmar till nästa föredrag började. Det fanns bara en sak att göra.

Poolen vån 6En vanlig måndag på jobbet.

Read Full Post »

Older Posts »