Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2013

Ibland tror man inte sina ögon.

Europeiska Kommissionen kör en kampanj för att få fler tjejer (och kvinnor) att intressera sig för naturvetenskap, kallad ”Naturvetenskap – Tjejer gör skillnad” (på engelska “Science: It’s a girl thing”, inte riktigt lika mening känns det som).

Det är måhända en god sak, men DEN HÄR VIDEON är det inte.

Är det verkligen den generella uppfattningen om kvinnor i Europa att det enda vi bryr oss om är att forska fram bättre smink?

Jag är helt mållös. Om ”Science is a girl thing”, så måste det väl vara en ”woman thing” att känna sig förolämpad av denna video.

Svara gärna på undersökningen och låt oss veta hur Du sminkar dig när du bedriver forskning. Kvinna eller ej, vi gör ingen skillnad på kön.

Read Full Post »

Vi har tidigare skrivit på bloggen om Världsnaturfondens kampanj Svenska pärlor.

Vi hoppades att det skulle komma in lite förslag på marina områden, men icke. Som vanligt är det total dominans av områden på land.

Det blev bara ett lite marint ställe, Björns skärgård. Inget i Sörmland eller underbara Skagsudde! Men med tanke på läget borde det finnas smaltång. Alltid något.

Här följer iallafall beskrivningen för den marina pärlan:

Natura 2000-området Björns skärgård är beläget nordost om Skärplinge vid Upplands nordkust med sex större öar och en mängd småskär och har ett mycket rikt fågeliv. Skärgården ligger på en utbredd platå där djupet sällan överstiger 7 m och ofta är betydligt mindre. Övärlden skapas av dels låga hällar, dels stråk av grov morän. Framför allt den södra delen av området kommer att ge upphov till intressanta avsnörningsstadier med landhöjningen.

Landvegetationen är varierande med hällmarkstallskog och fuktig högörtgranskog och orkidérika strandlundar med ask, lönn och klibbal. Strandängspartier förkommer på en del håll, varav några bär en rik flora med bl.a. kärrknipprot och ängsnycklar. Strandängarna begränsas ofta inåt land av en havtornsbård. I dag finns ingen hävd i området varför grågässen har en nyckelroll då de betar av gräsvegetationen och ger goda förutsättningar för häckande vadarfåglar.

De mindre öarna som är mycket viktiga för sjöfågelhäckningen är i stort sett trädlösa men har ibland stora buskage och snår. Bland sjöfåglar kan nämnas skräntärna, silvertärna, silltrut, sydlig kärrsnäppa, roskarl, bergand, svärta, skedand, stjärtand och tobisgrissla. En nyckelart i området är skrattmåsen som genom sitt aggressiva beteende kring sina kolonier skrämmer bort boplundrande arter och är därigenom en förutsättning för lyckade häckningar för många andra arter. Dock är minken ett mycket stort problem om den inte jagas aktivt. I öarnas våtmarker och småvatten finns förekomster av gölgroda och större vattensalamander.

Read Full Post »