Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Helena Forslund’

En ny artikel har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften Estuarine, Coastal and Shelf Science av Ellen Schagerström, Helena Forslund, Lena Kautsky, Merli Pernoja och Jonne Kotta.

Författarna har jämfört thalluskomplexiteten (”buskigheten”) och kvantifierat abundans och biomassa hos de förekommande epifytiska alger och evertebrater hos de två tångarterna smaltång (Fucus radicans) och blåstång (Fucus vesiculosus) från Bottenhavet och runt den estniska ön Saaremaa, mer känd som Ösel i Sverige.

Du kan läsa hela artikeln HÄR helt gratis fram till den 8:e november.

Smaltången (vänster) är buskigare än blåstången (höger)

Smaltången (vänster) är buskigare än blåstången (höger)

Read Full Post »

Idag har Helena Forslund försvarat sin avhandling ”Herbivory, phenotypic variation, and reproductive barriers in fucoids” på Botaniska Institutionen vid Stockholms Universitet.

Doktor Helena Forslund

Opponent var Stein Fredriksen från Oslo, som först presenterade Helenas forskning och satte den i sitt vetenskapliga perspektiv, innan han ”tände grillen” och började utfrågningen. Helena skötte sig mycket bra.

När Stein var nöjd lämnade han över till betygskommittén, som bestod av Kjersti Sjötun, även hon från Oslo Universitet, Linda Kumblad från Stockholms Universitet, samt Mats Grahn från Södertörns Högskola. Deras frågor var mer av diskussionskaraktär, där Helena fick möjlighet att prata om mer filosofiska aspekter av sin forskning och spekulera lite om framtida scenarier.

Den stolta handledaren Lena Kautsky, opponenten Stein Fredriksen och den nydisputerade Helena Forslund, PhD.

Efter att betygskommittén överlagt, kungjordes att Helena klarat prövningen och nu kan titulera sig filosofie doktor. GRATTIS Helena!! Bra jobbat!

Imorgon disputerar Tove von Euler, Helenas rumskamrat, på majvivan (Primula farinosa) och dess olika former. På kvällen blir det en gemensam disputationsfest.

Skvaller, bilder och eventuella videoklipp från underhållningen kommer att läggas upp här på Tångbloggen.

Read Full Post »