Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cecilia Wibjörn’

I veckan var det full fart kring det nya stenrevet på Riddersholm, i Norrtälje. Nu skulle det placeras ut blåstång lagom till årets första förökningstillfälle – vid fullmånen på lördagen den 3 juni.

Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna, folk från Världsnaturfonden, Östersjöns hus på Skansen och Sveriges Vattenekologer samlades på mötesplatsen på stranden. När jag kom fram strax före kl. 10 så fanns redan media och närmare 30 personer på plats. Under våren har det varit en lång period med lågvatten så en liten bit av revet som placerades ut i november har stuckit upp över ytan. Efter en lite stund kom dykarna från Vattenekologerna in med sin båt, och några som snorklat för att skrapat bort fintrådiga alger från stenarna kom också in för att värma sig i solen ett tag.  Steg ett för att få en snabb etablering av blåstång på revet var avklarat.

Dykarna kommer tillbaka efter att ha rensat stenar på revet.

Nu var det dags att starta fler av momenten. Som tur var fanns det många händer. Några knöt på flöten, gjorda av flaskor av lite olika modeller, på stenar som samlats in på stranden. Andra började med att knyta ihop små buntar med insamlade blåstångsgrenar som var fulla med förökningstoppar, efter en genomgång av Susanne Qvarfordt från Sveriges Vattenekologer.

Flöten av plastflaskor knutna på stenar.

Uppgiften gick ut på att ta små grenar från olika plantor som dykarna samlat in och knyta ihop dem till emed tandtråd. Allt gick snabbt och enkelt när vi var så många hjälpande händer.

Massor med klara tångknippen – minst 50 stycken!

För att minska risken för att tången skulle torka så flyttades bordet till skuggan. Knippena fick sedan ligga i en plastback i strandkanten och svalkas i vattnet tills allt var klart.

Nu var det dags att knyta på tångknippena på flötena så att de var färdiga att transporteras ut till revet.

Sussi visar hur det kommer att se ut i vattnet. Det gäller att kila in stenen i revet så att den inte guppar iväg om det blir vågor.

Tack vare alla hjälpsamma deltagare tog det hela runt 6 timmar på plats . Vi fick också en mycket god pastasallad att stärka oss med tillsammans med bullar och kaffe. Nu är det bara att vänta och se hur väl de utplacerade blåstångsplantorna kan föröka och sprida sig. Första kollen blir nog till hösten.

Vi på Tångbloggen kommer självfallet att rapportera om vad som händer. Vi väntar även på medias rapporter från projektet som vi skall försöka hinna länka till när de dyker upp. Först ut var Norrtälje Tidning som du kan läsa här. Det finns även ett trevligt reportage på SVT Nyheter

Glada och nöjda dykare tillsammans med skepparen efter en dags arbete i vattnet.

Read Full Post »

Vattenakademien höll sin traditionella vårliga Vattenpub på Östersjöcentrum för en vecka sedan. De runt 30 deltagarna minglade först i köket, där det serverades en smörgås och dryck. Det fanns mycket att prata om med varandra om vad som hänt sen man sågs i höstas.  Sen blev det två korta presentationer i salen Landsort. Först ut var Tångbloggens Lena Kautsky som berättade om medborgarforskningsprojektet Algforskarsommars tre uppgifter,som i år handlar om när blåstången är mogen och förökar sig, djurlivets sammansättning i en tångruska och fortsatt kartläggning av om tången förökar sig på sommaren eller hösten. Därefter berättade Cecilia Wibjörn om Skärgårdsstiftelsens projekt med att minska ankringsskador i en vik på Nåttarö och samtidigt etablera blåstång på de stora cementbojstenarna. Det har vi skrivit om tidigare, som du kan läsa här.

Två glada och hedrade pristagare, Cecilia Wibjörn t.v och Lena Kautsky t.h visar sina stiliga diplom tillsamman med Stefan Lundberg.

Vattenpuben avslutades med att Lena och Cecilia fick ta emot Vattenakademins Stora Hederspris 2023 av ordförande Stefan Lundberg för sina insatser kring att sprida kunskap om Östersjöns kustmiljöer och arbetet med restaurering av viktiga grunda miljöer. En stor applåd till två välförtjänta pristagare!

Read Full Post »

För ett par dagar sen presenterade Cecilia Wibjörn en ny rapport från Skärgårdsstiftelsen ”Skydd under ytan” Den innehåller slutrapporten om att använda stora bojstenar.
Tångbloggen har utarbetat en manual om restaurering av blåstång som Skärgårdsstiftelsen använt vid sina försök ute på Nåttarö. Ett intressant resultat är att etableringen av nya små tångplantor lyckats mycket bra och att det dessutom skett en större spridning och etablering av tångplantor på bojstenar där det inte placerats några knippen med blåstång. Det innebär att i ett område som Östermarsfladen på Nåttarö är förhållanden idag goda för nyetablering av blåstång om nya ytor görs tillgängliga.

Knippen med blåstångsgrenar knyts en bit upp från bojstenen. En liten kakelplatta ligger på botten för att undersöka etableringen av nya tångplantor.

I rapporten finns också en presentation av hur du kan använda ilandspolad blåstång, ålgräs m.m. för att gödsla odlingen av grönsaker och rotfrukter.

På många platser ligger det mycket tång ilandspolad.

Tångbloggen har tidigare skrivit om att odla potatis i material från tångvallar. Funderar du på att starta en liten hemmaodling finns det fortfarande god tid för planering. I rapporten från Skärgårdsstiftelsen finns bra förslag om att t.ex. blanda upp den insamlade tången med jord. På så sätt minskas risken för att tången innehåller lite förhöjda halter av kadmium som kan tas upp av grönsakerna. Jag testade med potatis som blev mycket finare i tångkompost än i den lite leriga jord som finns på tomten. Det finns också en lista på vilka grönsaker som är bäst att odla just med avseende på eventuellt upptag av kadmium eller andra tungmetaller.

Slutligen finns också ett kapitel kring skörd av vass. Här, som i övriga kapitel, finns en utmärkt sammanställning av vad som är värt och viktigt att tänka på. Ett exempel är att det bästa är att skörda vassen när den är grön – då förs mest näring upp på land. Vill man öka den biologiska mångfalden är det lämpligt att låta kor beta och skapa en blå bård nära stranden .

Read Full Post »